Vlajky

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vlajky se jako symbol pro vyjádření sounáležitosti nebo příslušnosti k určité skupině lidí používají po mnoho tisíciletí. Setkáváme se s nimi napříč dějinami lidstva, od praporů s erby šlechtických rodů, přes černá smuteční sukna až po vlajky států. Pro vyjádření sexuální orientace nebo sexuálních preferencí se vlajky začaly používat v sedmdesátých letech minulého století. Počátky se konkrétně vztahují ke Gay Freedom Day Parade v San Francisku, kde v roce 1978 došlo poprvé k použití duhové vlajky, ze které se postupem času stal symbol LGBT komunity a duha se jako vyjádření homosexuální orientace rozšířila po celém světě. Bylo jen otázkou času, kdy svou vlajku vyvěsí i další specifické komunity.

Leather Pride Flag

Leather Pride Flag

V rámci LGBT komunity, která byla v sedmdesátých a osmdesátých letech v Americe značně početná a rychle se rozrůstala, vzniklo i několik dalších subkultur. Jednou z nich byli takzvaní Leather men, čili Kožeňáci- gayové se zálibou v nošení kůže, v BDSM a kinky sexu obecně. Jistý zástupce této skupiny, Tony DeBlase, v roce 1989 poprvé vyšel se svou vlajkou na prestižní a mezinárodní soutěž Kožeňáků a tento design vzbudil takový ohlas, že se jeho vlajka rychle rozšířila celou komunitou. Dnes je obecně používaným symbolem pro milovníky kůže bez ohledu na pohlaví nebo orientaci ( a sexuální preference- mnoho lidí se tímto symbolem vyjadřuje, aniž by patřili k BDSM komunitě nebo byli nadšenci kinky sexu).

BDSM Rights Flag

BDSM Rights Flag

Tato vlajka vznikla na podporu skutečnosti, že lidé praktikující BDSM by měli mít úplně stejná práva, jako lidé s většinovou sexuální preferencí a neměli by být za svoje kinky aktivity odsuzování nebo diskriminováni. Na první pohled je jasné, že vychází z designu vlajky Kožeňáků, ale místo srdce je do pruhů zasazena trojná monáda. Tato kombinace symbolů zvyšuje pravděpodobnost, že bude její význam pochopen, ať už díky odkazu na Kožeňáky, nebo znázornění monády.

Master/slave Flag

Master/slave Flag

Tato vlajka se i přes krátkou dobu existence stihla rozšířit do mnoha zemní a bývá k vidění na všech velkých BDSM festivalech. V roce 2005 ji poprvé předvedl autor Master Tallen na BDSM konferenci ve Washingtonu a představil ji jako alternativu k vlajce Kožeňáků. Americká komunita lidí, kteří se zaměřují primárně na D/s stránku BDSM (tedy hlavní roli při naplnění jejich tužeb hraje skutečnost, že jeden z partnerů je dominantní a další submisivní), svou historii s Kožeňáky úzce spojuje a nahrazení původní Leather Pride Flag nemá tuto souvislost popřít, má pouze nabídnout alternativní způsob vyjádření sebe sama a životního stylu. Červený svislý pruh vyjadřuje dominanci a tři červené horizontální pruhy označují submisi a podřízenost.


Switch Flag

Switch Flag

Jak už sám název vypovídá, jedná se o vlajku vyjadřující skutečnost, že nositel tohoto symbolu je switch, tedy že v rámci BDSM střídá role a nachází potěšení jak v submisivní poloze, tak v té dominantní.