Historie verzí stránky „Soft play“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 5. 2015, 15:59Admin (diskuse | příspěvky). . (1 053 bajtů) (+1 053). . (Založena nová stránka: Do soft play, tedy jemných hrátek, počítáme praktiky, při kterých není kladen příliš velký důraz na dominanci a submisivitu a nevznikají při nich stopy na k...)