Soft play

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Do soft play, tedy jemných hrátek, počítáme praktiky, při kterých není kladen příliš velký důraz na dominanci a submisivitu a nevznikají při nich stopy na kůži, které přetrvávají výrazně déle než je samotná doba scénky. Dobrým příkladem těch nejlehčích praktik je velmi oblíbený šátek přes oči a poutání rukou za hlavou, případně k pelesti postele, nebo symbolický výprask dlaní na holou. Pro mnoho lidí jsou tyto aktivity vítaným zpestřením jejich běžného milostného života a už samotné pomyšlení na to, že dělají "něco zakázaného a zvrhlého" jim přináší vzrušení. Na druhou stranu, soft play je pro téměř všechny příznivce nestandartních erotických aktivit a praktik svým způsobem vstupní branou do světa BDSM a téměř všechny první zkušenosti získávají lidé právě s již zmíněnými šátky a policejními pouty.

Do kategorie soft play řadíme také bondáž, která se odehrává na zemi (bez zavěšování), role play, furry play, clinic a fetish.