Scene

Z PainartWiki
Verze z 3. 6. 2015, 11:20; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Scence, česky scénka, je termín označující ohraničený časový úsek, během kterého dochází k BDSM hrátkám. Pokud tyto aktivity dělají partneři, kteří spolu žijí nebo se vídají pravidelně a dobře se znají, obvykle scénka začíná nějakým rituálem, jako je například pokleknutí submisivní osoby a nasazení obojku a pokračuje hrátkami až do ukončení, pro které mají obvykle také nastavený rituál.

V případě, že se scénka odehrává mezi náhodnými partnery, nebo mezi lidmi, kteří se neznají příliš dobře, je nutné dopředu vyjednat podmínky, hranice a okolnosti toho, co bude následovat. Nutné je nastavit stop a domluvit se na alternativní komunikaci- v rámci scénky se obvykle běžné formáty nedodržují a když submisivní protějšek prosí "ne", často to znamená pravý opak a podobně, proto je potřeba tyto okolnosti důkladně prodiskutovat.

Scénka se nemusí odehrávat vždy za zavřenými dveřmi ložnice, ale můžeme se s tzv. akčněním setkat na nějakém tematickém BDSM srazu. Pokud se nezkušený člověk stane divákem scénky poprvé, může se snadno stát, že bude velmi překvapený a bude mít co dělat, aby se nenechal sám strhnout do víru dění, ale tady je nutné mít na paměti několik pravidel a zásad BDSM etikety:

  • je zakázáno sahat na cizí osoby, i kdyby to bylo v případě, že osoba je na první pohled submisivní (nahota, obojek na krku)
  • je zakázáno sahat na cizí hračky a pomůcky bez výslovného souhlasu majitele ( nejen proto, že je to neslušné, ale i proto, že hračky nebo ruce člověka mohou být znečištěny a potenciálně kontaminovány tělními tekutinami jiných osob)
  • je zakázáno vstupovat do scénky bez výslovného souhlasu všech zúčastněných, a to i formou verbálních nabídek nebo rad
  • je zakázáno narušovat osobní prostor osob účastnících se scénky.

V případě porušení těchto pravidel se divák může setkat s tím, že bude z klubu vyveden a jeho kariéra diváka skončila ještě dřív, než stihla pořádně začít.