RACK

Z PainartWiki
Verze z 20. 6. 2015, 08:55; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pro vysvětlení pojmu RACK je nejsnadnější rozebrat zkratku po částech:

  • risk aware- zúčastněné osoby jsou si vědomy všech rizik, které provozované praktiky přinášejí
  • consensual- veškeré praktiky jsou provozovány se souhlasem a po vzájemné dohodě všech zúčastněných
  • kink- alternativní sexuální praktiky

Jaký je rozdíl mezi pravidly SSC a RACK? SSC definuje BDSM formou, která je blízká i většinové společnosti a tato pravidla pomáhají nezúčastněným pochopit rozdíl mezi alternativní sexualitou a domácím násilím. Filozofie RACK je však trošku složitější, v zásadě můžeme říci, že se soustředí nikoliv na absolutní dodržování bezpečnosti, ale na skutečnost, že nic v BDSM světě není stoprocentně bezpečné. Osoby praktikující RACK jsou si vědomy toho, že i při dodržování zásad bezpečnosti se mohou dostat do situace, kdy dojde ke zranění nebo újmě na zdraví, ať už tělesném nebo mentálním. Ačkoliv oba směry, SSC i RACK, se snaží minimalizovat nebezpečí na minimum, u RACK zúčastněné osoby dopředu počítají s riziky, které s sebou konkrétní praktiky přinášejí, nevnímají nic jako "bezpečné", ale jako "bezpečnější" a "méně bezpečné".

Z této definice se dá snadno vyvodit, že RACK vyžaduje mnoho zkušeností, vzájemnou hlubokou důvěru a velkou informovanost. Hranice mezi SSC a RCK je velmi tenká a to, co je pro někoho pohyb na ostří nože, může být pro jiného zcela běžnou denní aktivitou, ale dobrým vodítkem k tomu, jestli se ještě jedná o SSC nebo RACK je skutečnost, zdali osoby praktikují edge play- podstata SSC nedovoluje věnovat se praktikám, které mohou vést k trvalým následkům.