Historie verzí stránky „Heavy play“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 5. 2015, 16:21Admin (diskuse | příspěvky). . (508 bajtů) (+508). . (Založena nová stránka: Heavy play, neboli těžké, drsné hrátky, označují praktiky, které jsou zaměřeny na bolest, kladou velký důraz na dominanci a submisivitu a často po nich zůstá...)