Historie verzí stránky „Fluctuating/Evolving“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 5. 2015, 13:37Admin (diskuse | příspěvky). . (448 bajtů) (+448). . (Založena nová stránka: Tato anglická slovíčka slouží v BDSM světě k označení člověka, který se neztotožňuje s žádnou škatulkou, a to buď proto, že mezi jednotlivými rolemi ply...)