Electro sex

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Využití elektřiny pro stimulaci při sexuálních hrátkách patří mezi praktiky, které patří do rukou pouze uživatelům oplývajícím zdravým rozumem a ideálně i znalostmi použité technologie. Pro ty, kdo se o těchto praktikách chtějí dozvědět více, existuje v ČR portál (Eleferno. ), který byl založen mužem známým pod jmény Milkov či Torm, který je dlouholetým vyznavačem a velkým znalcem těchto praktik. V případě, že s elektrosexem nemáte zkušenosti a rádi byste se o něm něco dozvěděli, doporučujeme využití tohoto rozsáhlého portálu věnovanému převážně tomuto tématu. Funkce elektřiny pro stimulaci svalstva a nervové soustavy je známa od doby, kdy Luigi Galvani v 18. století svými pokusy se žabími stehýnky uváděl v úžas kolegy vědce. Elektřina je v současné době využívána v medicíně v mnoha podobách. Stejně jako pro léčebné účely mlže sloužit i pro účely neléčebné, z historie známe využití při výslechu za použití elektrického proudu i popravy na elektrickém křesle. Jak je vidět, vždy záleží na formě využití a úrovni znalostí, proto se znalosti u této praktiky nevyplatí podceňovat.

Elektrosex má svá pravidla, kterými jsou zejména:

  • Vynechat elektrosex pokud je partner kardiak, nebo trpí jinou zdravotní vadou, která by mohla věst k zástavě srdce
  • U impulzní elektřiny neumisťovat elektrody tak, aby proud procházel přes srdce
  • Elektřina může způsobit popáleniny i poškození nervové soustavy - míň je někdy víc a proto postupujte pomalu
  • Alkohol ani drogy nejsou vhodným pomocníkem pro jakoukoli formu BDSM hrátek, proto se jim raději vyhněte


Elektřina se při sexu využívá různými způsoby:

Violet wand

Tento nástroj (původně určen pro léčebné účely) využívající vysoké napětí se skládá z rukojeti (obvykle plastové), do které je zasazena dutá skleněná elektroda. Elektrody mají mnoho tvarů a z nich vyplývají způsoby použití. Po zapnutí se elektroda zbarví (obvykle do fialova - odtud tedy název) a po přiblížení k tělu vytvoří malý jiskřivý výboj. Výkon je obvykle regulovatelný a účinek se může pohybovat od jemného brnění v místě výboje až po bolestivé zásahy. Violet wand je nástroj vhodný i pro začátečníky (zdravý rozum je nezbytnou podmínkou vždy) a je vhodné ho pro lepší efekt kombinovat se smyslovou deprivací (link pa wiki).

Impulzní eletřina

Základem těchto přístrojů je obvykle "chytrá krabička", ve které je umístěna baterie, vedou z ní dráty a je osazena kolečky (potenciometry). Obvyklou (a bezpečnou) praxi je využití energie pouze z baterie, tyto přístroje nebývají z bezpečnostních důvodů nikdy připojeny do elektrické sítě. Přístroj vydává elektrické impulzy obvykle o frenkvenci 0,1-100 Hz. Toto rozpětí je stavitelné jedním z výše zmíněných potenciometrů a v praxi znamená, zda svému partnerovi pošlete jeden impulz za několik vteřin, či ho soustavně propékáte. Druhým faktorem je proud, který se obvykle pohybuje v rozmezí 1mA až po 10mA. V praxi tento údaj projevuje tak, že nižší hodnoty působí lehkou elektrickou stimulaci nervové soustavy zatímco vyšší působí bolest, eventuelně křeče. Dráty, které do do krabičky zapojíte vedou k elektrodám, které jsou umístěny na těle. Tyto elektrody mohou být buď lepící EEG elektrody, nebo bývají osazeny "krokosvorkami", které jsou následně připnuty přímo na tělo, piercing, či na jiný objekt. V některých případech je jedna elektroda připnuta k tělu a druhá k vodivé hračce a elektrický okruh je tak uzavřen pouze v okamžiku, kdy se vodivá hračka dotýká těla trápeného. Spektrum produktů určených pro tento druh dráždění je opravdu velmi široké a ne vždy dražší a složitější znamená lepší. Proto se před nákupem vždy poraďte s odborníkem.

Alternativní produkty

Ačkoli některé produkty nejsou pro elektrosex standardně doporučovány, jsou tací, kteří je k určitým formám hrátek využívají. Typickým příkladem je elektrický bodec na dobytek či elektrická plácačka na mouchy. Tyto nástroje obvykle pracují s vyššími hodnotami než je pro lidský organismus zdrávo a proto je není možné k podobným hrátkám doporučit.