Corporal Punishment

Z PainartWiki
Verze z 3. 1. 2019, 13:47; Gaslight (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Corporal Punishment Corporal Punishment je výraz používaný pro fyzické tresty v nejrůznějších institucích. Ve starověku (řád otrokářský) to bylo zejména trestání otroků, ve středověku (řád feudální) to bylo trestání nevolníků, vojáků a studentů. Corporal Punishment se zachoval i dodneška, přesto z demokratické společnosti fyzické tresty postupně mizí (nemluvím o Číně, Severní Koreji a podobných zemích). Naopak stále rozšířenější je používání tohoto termínu v rámci BDSM vztahů, kdy se vztahuje zejména na D/s vztahy a údržbu disciplíny v jejich rámci.