Animal roleplay

Z PainartWiki
Verze z 1. 7. 2015, 13:20; Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Animal roleplay označuje aktivity, při kterých se jeden nebo více účastníků ztotožňuje s představou, že je zástupcem jiného živočišného druhu. Škála projevů těchto tužeb je velmi pestrá, od slabého mňouknutí přes aportování míčků až po tažení sulky, a to jak v soukromí, tak na veřejnosti, a stejně tak široká je i škála důvodů, proč se do těchto hrátek lidé pouštějí. Některé osoby uspokojí nasazení obojku nebo pití mléka z misky, v těchto gestech spatřují akt submise a dominance a ten zvířecí nádech je jistou formou zpestření, další osoby se animal play věnují, protože se chtějí odosobnit, chtějí opustit svoje světské závazky a v jednoduchých zvířecích vzorcích chování spatřují možnost, jak si odpočinout od reálného světa. Dále také existují lidé, kteří pociťují jisté vnitřní pnutí a jsou přesvědčení, že je jejich osobnost je z části tvořena zvířecími rysy.


Ačkoliv se může zdát, že jde o velmi specializovanou praktiku, má poměrně velké množství příznivců a ti společně tvoří výraznou BDSM subkulturu. I v České Republice můžeme najít společnost lidí, kteří se věnují specifickým odvětvím animal roleplay, pořádají tematicky laděné srazy, soutěže a večírky.


Animal roleplay je velmi široký pojem, můžeme ho rozdělit do kategorií podle jednotlivých zvířat. Většina příznivců s ztotožňuje s jedním konkrétním živočišným druhem, ale můžeme se setkat i s lidmi, kteří libovolně svou roli mění podle momentální nálady nebo okolností.

Dogplay

Pravděpodobně nejrozšířenější animal role vůbec, můžeme se setkat s mnoha formami a intenzitou těchto hrátek. Podstatná část příznivců dogplay se s rolí psa ztotožňuje pouze v rámci scene