Animal roleplay

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Animal roleplay označuje aktivity, při kterých se jeden nebo více účastníků ztotožňuje s představou, že je zástupcem jiného živočišného druhu. Škála projevů těchto tužeb je velmi pestrá, od slabého mňouknutí přes aportování míčků až po tažení sulky, a to jak v soukromí, tak na veřejnosti, a stejně tak široká je i škála důvodů, proč se do těchto hrátek lidé pouštějí. Některé osoby uspokojí nasazení obojku nebo pití mléka z misky, v těchto gestech spatřují akt submise a dominance a ten zvířecí nádech je jistou formou zpestření, další osoby se animal play věnují, protože se chtějí odosobnit, chtějí opustit svoje světské závazky a v jednoduchých zvířecích vzorcích chování spatřují možnost, jak si odpočinout od reálného světa. Dále také existují lidé, kteří pociťují jisté vnitřní pnutí a jsou přesvědčení, že je jejich osobnost je z části tvořena zvířecími rysy, někteří lidé díky předstírání, že jsou zvířetem, mohou kontrolovaně ventilovat svou agresi nebo vztek. I emocionální podkreslení hrátek na zvířátka má mnoho forem- můžeme se setkat s tím, že uspokojení partneři dosáhnou díky vlídnému opečovávání mazlíčka (hlazení, uložení do pelíšku, krmení), díky výcviku (ať už v jakémkoliv směru- vydávání a přijímání rozkazů v okamžiku, kdy je jeden nebo více partnerů v roli zvířete, obvykle usnadňuje předávání moci lidem, kteří v civilním životě nejsou vyloženě submisivní, avšak i bez tohoto faktu samotné rozdělení submisivních a dominantních rolí partnery uspokojuje) nebo právě díky ventilaci vnitřních tužeb- mohlo by se snadno zdát, že osoba v roli zvířete je vždy submisivní, ale nemusí tomu tak být vždy a za všech okolností. Některé osoby se díky animal roleplay mohu vyjádřit jako dravci- ať už jako divoké kočky, vlci nebo draci, v takovém případě je zvířecím člověkem osoba dominantní. Ačkoliv se může zdát, že jde o velmi specializovanou praktiku, má poměrně velké množství příznivců a ti společně tvoří výraznou BDSM subkulturu. I v České Republice můžeme najít společnost lidí, kteří se věnují specifickým odvětvím animal roleplay, pořádají tematicky laděné srazy, soutěže a večírky.


Animal roleplay je velmi široký pojem, můžeme ho rozdělit do kategorií podle jednotlivých zvířat. Většina příznivců s ztotožňuje s jedním konkrétním živočišným druhem, ale můžeme se setkat i s lidmi, kteří libovolně svou roli mění podle momentální nálady nebo okolností.

Dogplay

Pravděpodobně nejrozšířenější animal role vůbec, můžeme se setkat s mnoha formami a intenzitou těchto hrátek. Podstatná část příznivců dogplay se s rolí psa ztotožňuje pouze v rámci scene