Clinic sex

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Clinic sex je komplex praktik, ve kterých se setkáváme se zaměřením na lékařské prostředí a imitaci lékařských postupů. Svou roli zde hraje Role play a fetish na lékařské uniformy nebo nástroje. I tady se můžeme potkat se širokou škálou příznivců- některým lidem k uspokojení tužeb a fantazií postačuje, když si jejich partner vezme bílý plášť a stetoskop, ale ti pokročilejší fanoušci se uchylují ke skutečným zákrokům používaným ve zdravotnictví, jako jsou klistýry nebo cévkování. Tyto aktivity ale vyžadují značné znalosti a neměl by se do nich pouštět člověk bez dostatečných zkušeností.

Už ze své podstaty je zřejmé, že u clinic sexu se člověk neobejde bez specifických pomůcek. Některé se dají při troše fantazie nahradit běžnými věcmi z domácnosti, ale u pokročilejších praktik se důrazně doporučuje nakupovat v obchodech se zdravotnickými potřebami nebo ve specializovaném sexshopu.

Nejběžnější praktiky

Role play

Při lékařském role play je kladen důraz na dominanci a submisivitu, na odevzdání se a ponížení. Scénky obvykle začínají formálním rozhovorem, kterému může následovat měření tlaku, teploty, prohlídka krku, případně dalších tělesných dutin a libovolné další sexuální aktivity. Důležitým faktorem je nadřazenost lékaře a bezmocnost pacienta a v mnohých případech není k uspokojení obou partnerů nutné zahrnovat další BDSM praktiky, i když tohle se samozřejmě odvíjí od individuálních preferencí partnerů.

Cévkování

Jedná se o lékařskou proceduru umožňující kontrolovaný odběr moči, často se používá u pacientů v umělém spánku, u některých pacientů dlouhodobě připoutaných na lůžko nebo při výplachu močového měchýře. Do močové trubice je zavedena cévka (neboli katetr), která se na místě fixuje pomocí balonku- ten je potřeba po zavedení do močového měchýře napustit sterilním (nejčastěji fyziologickým) roztokem. Při opětovném vytažení cévky je nutné balonek nejprve důkladně vypustit, aby nebylo vytažení nebezpečné.

Cévkování patří mezi populární a rozšířené BDSM praktiky, protože dominantní partner přebírá kontrolu nad submisivním protějškem v tak základní rovině, jako je vyměšování. Převzetím kontroly nad svěračem vyjadřuje dominantní osoba moc a submisivní člověk tak ukazuje svou touhu odevzdat se a nechat se sebou libovolně nakládat. Při správném provedení nehrozí velké riziko poranění a nezůstávají následky, ale mnohým lidem nepostačuje myšlenka na běžné cévkování, ale nacházejí potěšení v roztahování močové trubice. Zejména muži si libují v zasouvání předmětů do penisu, ale jedná se o velmi riskantní záležitost a hrozí zde velké riziko mechanického poranění nebo zanesení infekce.

Sounding

Jak jsme naznačili výše, s cévkováním úzce souvisí sounding, neboli urethra play. Jedná se o praktiku, kdy je do močové trubice zaveden předmět, který nemá za úkol odvést moč z močového měchýře, ale kterým dochází výhradně ke dráždění trubice. Tato aktivita přináší poměrně velká rizika (ať už infekce, nebo poškození trubice, případně močového měchýře), proto by neměla plnit funkci sadomasochistické praktiky ve smyslu působení bolesti nebo zranění, ale měla by v rámci BDSM směřovat spíše směrem k dominanci, submisivitě, odevzdání se a ovládání.

Mezi nadšenci pro sounding převládají muži, ovšem můžeme se setkat i se ženami- je nutné mít na paměti fyziologické odlišnosti mezi jednotlivými pohlavími. Močová trubice má u žen i mužů podobnou schopnost se roztáhnout, ale ženská trubice je mnohem kratší, což v praxi znamená, že je mnohem snažší proniknout až do močového měchýře, což přináší další rizika. Mužská trubice je sice delší, ale zase se ohýbá a tuto vlastnost je také potřeba držet v paměti.

Sounding je oblíbenou masturbační technikou u mužů a ti jsou schopní v zápalu boje a v touze po roztahování močové trubice přistoupit k používání různých předmětů, bohužel často absolutně nevhodných. Mnohdy používají předměty, které se zdají být relativně vhodné svým tvarem, ale už si neuvědomují, jak velké nebezpečí mohou způsobit- například užití skleněného teploměru, který při prasknutí způsobí nejen obrovskou bolest, ale i zranění, které může nevratně poškodit funkčnost penisu. Dále použití různých propisek- tvarem se mohou zdát vhodné, ale za prvé, na jejich povrchu se vyskytuje obrovské množství bakterií a škodlivých mikroorganismů, a za druhé, ten nenápadný otvor, kterým vychází náplň propisky ven, může velmi nepříjemně močovou trubici poškrábat- a poškrábaná trubice předmětem, který na sobě nese mnoho patogenů, to si koleduje o průšvih. Takových příkladů bychom mohli uvést mnoho, ale asi postačí, když zdůrazníme, že pro sounding je opravdu nutné používat speciální pomůcky. Ve specializovaných BDSM shopech je možné koupit i pomůcky různě tvarované, které jsou navrženy pro intenzivnější prožitek.

Klystýr

Tato procedura v medicíně slouží k výplachu tlustého střeva za účelem diagnostiky nebo léčby onemocnění, pro zlepšení peristaltiky střev nebo snížení plynatosti. Aplikuje se nejčastěji pomocí irigátoru, který se skládá z koncovky, kohoutu, hadice a nádržky- koncovka se zavede do těla pacienta zhruba do hloubky 7-10 centimetrů, na koncovku se připojí zavřený kohout a k němu hadice spojená s nádržkou. Ze zavěšené nádržky do hadice proudí tekutina (vlažný fyziologický roztok, nejčastěji 1-2 litry), když je hadice plná, kohout se otevře a tekutina začíná proudit do těla. Jako alternativu k irigátoru lze použít i speciální stříkačku nebo nástavec na sprchu. Udržet tekutinu v těle není snadné, obvykle doba nepřesáhne několik minut a dochází k vyprázdnění střev.

Podobně jako u cévkování je i klystýr oblíbený pro velký důraz na dominanci a submisivitu, v kombinaci s vyprázdněním střev a následnou hanbou a ponížením může tato technika přivodit partnerům skutečně širokou škálu emocí, zejména pokud dojde k vyprázdnění střev mimo toaletu. Klystýr je při dodržení všech zásad poměrně bezpečnou praktikou, ale při překračování objemu tekutin, při použití nevhodných tekutin (zejména alkoholu, který se ve střevě vstřebává velmi rychle a hrozí akutní riziko otravy) nebo při příliš častém opakování hrozí riziko poškození sliznice střeva nebo zanesení infekce. Velký pozor na působení bolesti pomocí pálivých prostředků- vypláchnout někomu střeva cayenským pepřem se může znát jako báječný nápad, ale poškozená střevní sliznice dokáže člověku znepříjemnit život na několik měsíců.

Medicínská bondáž

Jak název napovídá, pod tímto pojmem nalezneme techniky znehybňující submisivního/masochisticky založeného partnera za pomoci lékařského vybavení. Nejčastěji se můžeme setkat s připoutáním na gynekologické křeslo nebo s použitím svěrací kazajky, které je součástí clinic scene. Tato forma znehybnění umocňuje iluzi skutečného lékařského vyšetření a je pro svou atmosféru často vyhledávaným prvkem při tematických hrátkách.

Jehly a skalpely

Zkušení příznivci lékařských praktik mohou zjistit, že jim nestačí hrát si na doktory, ale že by se jimi chtěli na několik okamžiků skutečně stát a tak se i v clinic sexu můžeme setkat s praktikami porušujícími integritu kůže. V rámci BDSM hrátek mohou někteří lidé nalézt uspokojení sexuálních potřeb prostřednictvím odebírání vzorků krve partnerovi, propichování jehlami ( viz.play piercing) nebo partnera skutečně řežou skalpelem či jim dokonce pouštějí žilou. Tyto praktiky jsou však velmi nebezpečné a při nedostatku zkušeností mohou být ohrožujícími na životě, proto se důrazně nedoporučuje s nimi experimentovat bez lékařského vzdělání.

Autenthic play

Někteří fanoušci zajdou při naplňování svých fantazií skutečně daleko a uspokojují je autentické lékařské zákroky, včetně použití a aplikace medikamentů, velmi často v kombinaci s již zmiňovanými jehlami nebo skalpely. Podobně orientované masturbační fantazie jsou velmi časté (například aplikování narkózy a následné trýznění pacienta, nitrožilní aplikace sedativ nebo toxických látek, chirurgické otevření břišní stěny, amputace a podobně), ale je nutné si uvědomit, že tyto praktiky jsou nejen vážně ohrožující život, ale také v drtivé většině států nelegální a už samotné obstarání potřebných látek je překročením zákona.

Bezpečnost

Míra bezpečnosti u clinic sexu se přímo odvíjí od náročnosti praktik, lze bez nadsázky říci, že vyslechnutí fonendoskopem, změření teploty a případná gynekologická prohlídka patří mezi nerizikové záležitosti, ale se stupňující se intenzitou se riziko zranění nebo infekce radikálně zvyšuje. Je nutné mít na paměti, že kromě obecných zásad bezpečnosti v BDSM je u těchto praktik kladen velký důraz na sterilitu a vhodné pomůcky.