Breath play

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Breath play, čili hrátky s dechem, patří do kategorie edge play a pro vysoké riziko nebezpečí se v žádném případě nedoporučuje se těmto aktivitám oddávat bez dostatečných zkušeností a bez důkladně propracovaného plánu na první pomoc v případě nouze. Nicméně, i přes svá velká rizika (nebo možná právě kvůli nim) patří breath play mezi oblíbené praktiky pro pokročilé kinkstery.

Partnerské hrátky s dechem

Když už se člověk rozhodne, že by rád ukojil svoje touhy po hrátkách s dechem, je důležité, aby u těchto experimentů nebyl sám, ale aby s ním byla osoba, která je natolik zodpovědná a spolehlivá, že zvládne nejen přivolat pomoc v případě nouze, ale dokáže poskytnout i první pomoc. Breath play je oblíbená pro jisté změny stavu vědomí a vnímání, které je ovlivněno menším přísunem kyslíku do mozku, a pro velkou moc, bezmoc a absolutní důvěru mezi partnery. Dech lze omezit mnoha způsoby, tak si připomeňme ty nejobvyklejší z nich.

Škrcení

Sevření holých rukou kolem partnerova krku patří mezi ty nejintimnější BDSM gesta vůbec. Submisivní partner tím dává najevo svou důvěru, oddanost i bezmoc, dominantní partner tak dává najevo svou nadřazenost, sílu a moc. Nastavený(a následně škrcený) krk patří mezi gesta největší odhalenosti a bezbrannosti a dominantní člověk by si měl být této skutečnosti vědom. Při škrcení rukama je velmi důležité pečlivě vybrat místo, kde ruce krk obejmou- nejvhodnější je chytit na krku co nejníž, nebo naopak nejvýš, a vyvarovat se okolí ohryzku- ohryzek je velmi citlivý a jeho poškození mívá obvykle fatální následky. Škrcení rukama nabízí oproti použití pomůcek jednu velkou výhodu- dominantní člověk vnímá tep srdce škrcené osoby a pokud je alespoň trochu vnímavý, může díky tepu odhadnout změny probíhající v těle submisivní osoby a přizpůsobit tomu své další jednání.

Dušení

Dusit člověka lze mnoha způsoby, obvykle k tomu postačí dlaň, spodní prádlo nebo například polštář. Z těchto tří příkladů je nejbezpečnější použití dlaně, kdy dominantní osoba sevře submisivnímu partnerovi nos a zbytek dlaně přiloží na ústa. Při tomto omezení dechu lze přívod vzduchu velmi snadno obnovit, dominantní osoba má možnost sledovat na partnerových očích, co se děje a co prožívá a díky této fyzické blízkosti může tyto pocity do jisté míry sdílet. Dušení za pomoci ucpání dutiny ústní předměty (nejčastěji tedy nafukovacími roubíky, punčochami nebo jiným textilem) už tak bezpečné není- v momentě, kdy dojde k situaci, ve které dušené osobě skutečně vzduch dochází a hrozí mdloby nebo bezvědomí, se může stát, že se onen vložený předmět v ústech zasekne a dojde k udušení. Problém vzniká i v případě náhlého zvracení- jestliže zvratky nemohou odejít přirozenou cestou, snadno dojde k jejich vdechnutí a to může mít opět velmi fatální následky. No a konečně dušení polštářem nebo podobným předmětem přiloženým na obličej submisivní osoby- tato varianta je nejméně vhodná a to proto, že dominantní osoba nemá oční kontakt s dušenou osobou a bez vizuální kontroly lze snadno přehlédnout varovné signály, že je něco špatně.

Facesitting

Jedná se o poměrně rozšířenou (nejčastěji mužskou) fantazii, kdy si submisivní osoba přeje mít na obličeji rozkrok dominantního partnera, orálně jej uspokojovat a přitom se mírně dusit. V praxi se jedná o poměrně riskantní praktiku, zejména pokud je submisivní osoba navíc spoutána a nedokáže se sama vymanit, avšak i přes značná rizika je tato praktika poměrně rozšířená.

Kontrolované mdloby

Při pokročilejších hrátkách s dechem, které vyžadují zkušenosti obou/všech zúčastněných partnerů, lze docílit kontrolovaných mdlob. Je potřeba znát dobře anatomii krku a kromě praktických zkušeností si nastudovat i medicínskou teorii. Jedná se krajně nebezpečnou praktiku, ale na toto téma se i v České Republice občas pořádají workshopy. Je vhodné se v tomto směru nejprve vzdělat a až poté se pouštět do experimentování, v opačném případě dominantní partner riskuje zdraví i život svého submisivního protějšku.

Omezení kapacity plic

S tímto způsobem hrátek s dechem se setkáváme nejčastěji při bondáži, konkrétně při bondáži závěsné, kde lze konkrétním umístěním provazů a rozložením váhy docílit stlačení hrudního koše a následnému omezení kapacity plic. Jedná se o pomalé, ale vytrvalé dušení, kdo kterého by se NIKDY neměl pouštět nikdo bez bohatých zkušeností jak se bondáží, tak s breath play.

Gasmask

Častým doplňkem při breath play je gasmask, tedy plynová maska. Její využívání umožňuje bezpečnější a regulovatelnou kontrolu dechu bez rizika, že dojde k uškrcení či poškození hrtanu. Použitý materiál navíc často zaujme fetišisty a díky celkovému designu nabízí gasmask kromě hrátek s dechem i další možnosti využití, dobrým příkladem může být senzorová deprivace. Plynové masky se dají sehnat různými způsoby, mnoho lidí má na půdách a ve sklepích schované plynové masky ještě z dob minulého režimu, ale pro BDSM hrátky se důrazně doporučují speciální masky, které jsou k sehnání v BDSM shopech, například zde.


Osamocené hrátky s dechem

Nikdy, NIKDY doma nezkoušejte autoerotické hrátky v kombinaci s omezením dechu. Mnoho skalních příznivců, kteří si sexuální život bez breath play nedovedli představit, za svou neukojitelnou touhu životem zaplatilo. V tomto případě vůbec nezáleží na technice (pytlík přes hlavu, kravata kolem krku přivázaná ke klice dveří, guma kolem krku...), protože ve stavu nejvyššího vzrušení lze snadno přehlédnout varovné signály těla a když u toho není další osoba, která je schopná se o vás postarat, bezvědomí a případná smrt mohou nastat velmi, velmi náhle.

V USA evidují ročně kolem 250 úmrtí způsobených masturbací s omezením dechu, ale odhaduje se, že těchto úmrtí je minimálně 1000 za rok. Konečné číslo nelze nikdy přesně zjistit, protože pokud zesnulou osobu najdou nejprve příbuzní nebo přátelé, obvykle místo tragédie nejdříve uklidí a odstraní důkazy po autoerotickém dýchánku, než přivolají lékaře. Tyto případy se pak řeší jako sebevraždy.

Bezpečnost

Breath play je velmi nebezpečnou praktikou a důrazně se nedoporučuje se na tenké ledy dušení vůbec pouštět, ovšem pokud vás to láká, je nezbytně důležité držet se několika zásad:

  • nikdy se do omezování dechu nepouštějte o samotě
  • vždy se do omezování dechu pouštějte jen s partnerem, kterému absolutně důvěřujete a který má prokazatelně dostatek zkušeností a vědomostí
  • vždy si o dané technice zjistěte dopředu co nejvíce informací, včetně toho, co dělat, když se něco pokazí
  • mějte vždy po ruce prostředek pro okamžité vysvobození dušené osoby ( například EMT nůžky)
  • mějte po ruce vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že by byl nutný rychlý zásah zdravotnické služby.