Bondage

Z PainartWiki
Přejít na: navigace, hledání

Bondage je označení pro velmi široké spektrum praktik sloužících ke znehybnění partnera v průběhu erotických hrátek. Není nutné ji vždy spojovat se sexem, ale v drtivé většině případů má erotický podtext a přináší všem zúčastněným vzrušení. Znehybňování partnera lze bez nadsázky označit za stavební kámen BDSM a s různými formami omezení pohybu se setkáváme v téměř všech odvětvích. Laická veřejnost v bondage často spatřuje především způsob, jak partnerovi zabránit aby utekl, když je na něm pácháno příkoří, ale ve skutečnosti má znehybnění mnohem hlubší význam. Submisivnímu člověku bondage může zprostředkovat prožití široké škály emocí a pocitů, například:

 • odevzdání se - v okamžiku, kdy člověk přijme fakt, že se nedokáže pohnout a ztratil vládu nad svým tělem, často přichází pocit odevzdání a důvěry partnerovi. Znehybněná osoba přijímá nadcházející události s klidem a důvěrou v to, že dominantní partner má nad situací kontrolu a že by svázanému člověku nezpůsobil nic proti jeho vůli
 • stud - při znehybnění nahé osoby lze snadno odhalením citlivých partií (a nemusí se nutně jednat o přímo o genitálie, mnoho lidí vnímá jako velmi intimní partii například podpaží) vyvolat pocit hanby a studu. Tyto pocity jsou pro mnohé submisivně orientované jedince velmi vzrušující
 • nejistotu - pokud má znehybněná osoba omezeno i smyslové vnímání(zejména zrak a sluch), prožívá pocity nejistoty a obav z nadcházejících událostí. Dochází k vyplavování chemického koktejlu, nejprve nastupuje adrenalin a po něm se vyplavují endorfiny
 • bezpečí - znehybněný člověk, který se svému partnerovi plně odevzdá, často zažívá i při náročných BDSM praktikách pocit bezpečí. Souvisí to s hlubokou důvěrou a vědomím, že dominantní člověk ví nejlíp, co si se znehybněným partnerem může dovolit
 • bolest- ačkoliv bondage sama o sobě nemusí být bolestivá, pro mnoho lidí je prožitek bolesti při absolutním znehybnění intenzivnější. Vědomí, že se člověk dobrovolně nechal omezit v možnosti pohybu a díky tomu nedokáže uhnout nebo čelit bolesti (například při výprasku) dokáže v mozku - nejcitlivějším erotickém orgánu- zamíchat pocity tak dokonale, že ve výsledku je zážitek mnohem hlubší.


Druhy bondage

Bondage můžeme z různých hledisek rozdělit do několika kategorií.

Bondage tělesná

Jak si lze snadno vyvodit, jedná se o znehybnění partnera neumožňující samovolný pohyb. Lze omezit pohyb končetin, nebo celého těla. Na znehybnění se dá použít celá řada pomůcek. Časté je používání kožených pout, které se následně k něčemu dalšímu připevní pomocí kupříkladu karabin. Další častý nástroj na svazování je provaz. V začátcích, během fáze experimentování s partnerem je velmi časté použít kupříkladu šátky, tkaničky od bot nebo cokoliv jiného při ruce, co splňuje potřebný účel. Na účel znehybnění partnera existují i kovové konstrukce, vyrobené přímo pro tento účel.

Při použití kožených pout je časté partnera znehybnit za účelem dalších hrátek kupříkladu Spanking nebo Electro sex. Partnera přitom můžeme přivázat kupříkladu k rámu postele. Pouta jsou navržena a vyrobena tak, aby nebránili v průtoku krve a nebyla nepohodlná i při delším nošení. Jeden z nejčastějších materiálů pro výrobu pout je kůže, díky její pevnosti a odolnosti a také díky estetice, obzláště pro Fetish. Další častý materiál je kupříkladu PVC. Kvalitnější pouta jsou zevnitř upraveny materiály jako kozinka nebo samet. Některá kožená pouta jsou speciálně vytvořená pro částečné nebo úplné zavěšení partnera. Používání pout, která na to nejsou určená, na zavěšování parnera je extrémně riskantní.


Bondage duševní

Dochází k ní v okamžicích, kdy si Submisiv/Bottom uvědomuje hranice, jejichž překročení vede k nepříjemné situaci (škála nepříjemných situací je nekonečně pestrá-například od zklamání důvěry dominanta přes trest formou výprasku k tresu formou odepření oblíbených aktivit). Dobrým příkladem je zákaz masturbace. Dominantní partner nemá ve většině případů možnost být si jistý dodržením zákazu, ale submisivní partner může v tomto zákazu cítit velký morální a duševní závazek.


Estetická bondage

Tento druh znehybnění vzniká nejčastěji za účelem pořízení uměleckých fotografií nebo klipů a obvykle používanými materiály jsou provazy nebo kožená a kovová pouta. Pokud je použit provaz, často můžeme hovořit o Fusion bondage. Estetická bondage bývá bezpečná a znehybnění je velmi symbolické- fotografovaná osoba musí zafixovaná vydržet často poměrně dlouhou dobu. Není neobvyklé, že se zvládne vysvobodit bez cizí pomoci.

Relaxační bondage

Některým lidem přináší znehybnění možnost odpoutání se od světských starostí a povinností a skutečnost, že zodpovědnost za své tělo předají jinému člověku, jim umožňuje jistý způsob meditace. Nejčastěji se setkáme s relaxační bondage ve východních technikách vázání provazem a při použítí folií a pásek (mumifikace nebo speciálního vaku, tzv. vakuum bed).

Trýznivá bondage

Znehybnění v tomto případě neslouží jako doplňující aktivita k jiným hrátkám, ale submisivní partner je svázán nebo spoután do takových poloh, které samy o sobě přinášejí utrpení. U těchto hrátek je velmi důležité, aby měla dominantní osoba skutečně dobé vědomosti a uvědomovala si rizika, které znehybnění člověka do obtížných pozic přináší.

Sefbondage

Při tomto způsobu omezení pohybu nepotřebuje znehybněný člověk pomoc další osoby. Obvykle se k ní uchylují příznivci znehybnění v rámci autoerotických praktik, avšak jedná se o poměrně nebezpečnou kratochvíli. Vždy by měla být na prvním místě vlastní bezpečnost, proto je nutné mít dopředu a na dosah připraveny pomůcky pro rychlé povolení pout- u provazu a folií jsou to EMT nůžky, u kovových pout jsou to rezervní klíčky.


Rozdělení bondage podle druhu použitého materiálu

Provazy

Pravděpodobně nejčastějším materiálem pro znehybnění je provaz a svazování provazem patří mezi nejpopulárnější způsoby znehybnění člověka. Spicifické odvětví provazové bondáže je japonská forma Shibari/kinbaku


Vázání provazem je rozšířené pro snadnou dostupnost použitých materiálů, standartní druhy provazů jsou levné a k dostání prakticky na každém rohu. Základní typy úvazů se člověk zvládne naučit i z domova, ale při komplikovanějším vázání je potřeba věnovat čas vzdělávání a navštěvovat workshopy. Při nedostatečných zkušenostech a vědomostech může být vázání potencionálně nebezpečné- při utažení provazů na místech, kde jsou zranitelné nervy, lze stlačením těchto nervů způsobit nervové zranění. Postižená osoba trpí od brnění prstů přes neschopnost sevřít prsty až k ochrnutí celé ruky, tyto příznaky mohou trvat několik hodin, dnů, týdnů, ale bohužel i měsíců, proto je důležité si tuto techniku nastudovat, než se dvojice pustí do obtížnějších způsobů svazování.

Kůže

Kůže patří v BDSM mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější materiály, snadno se udržuje i upravuje, je pevná a dostupná, při nákupu syrové kůže k vlastnímu zpracování je i poměrně levná a v neposlední řadě je předmětem fetishe pro mnoho lidí. Omezení pohybu člověka pomocí kožených pout je rychlejší a (v případě, že člověk nemá dostatek zkušeností) bezpečnější než vázání provazem. U kožených pout je riziko nervového zranění mnohem menší, pokud je použita vhodná velikost. Kromě pout lze ke znehybnění člověka použít velké množství dalších pomůcek, například pásky, řemínky, obojky nebo vak na ruce.

Kov

Chladná pouta a řetězy, to jsou obrázky, které má mnoho lidí spojené s představou BDSM. Kov, zejména tedy ocel, je velmi populární pro svůj chlad, jistou hrubost, dobrou údržbu a spolehlivou pevnost. Samotná bondage řetězy většinou není úplně praktická, ale ve spojení s karabinami nebo koženými pouty funguje spolehlivě. Příznivci extrémnějších praktik mohou ke znehybnění volit drát (v hodně extrémnmím případě i drát ostnatý), avšak jeho použití vyžaduje mnoho zkušeností.

Latex, lack, folie a pásky

Tyto materiály jsou často předmětem fetishe a proto je mnozí lidé rádi používají i ke znehybnění. Můžeme se setkat s různými návleky na ruce nebo speciálními pouty, jejich použití bývá poměrně bezpečné. V kombinaci znehybnění pomocí těchto materiálů a breath play se ale dostáváme k edge play, důrazně se nedoporučuje překrývat obličej neprodyšnými materiály.

Mumifikace

Při tomto speciálním způsobu znehybnění se často používá folie nebo lepící páska a člověk je tímto materiálem spoutaný od kotníků až ke krku. S mumifikací se můžeme setkat při hrátkách směrovaných na sensuální deprivace nebo na dlouhodobou frustraci z omezení pohybu. Ačkoliv bývá spoutaná osoba znehybněná dlouho, je nutné stále jí věnovat dostatečnou pozornost a kontrolovat, zda je všechno v pořádku. Stejně tak je nutné mít u sebe EMT nůžky pro případ akutní potřeby okamžitého vysvobození. Tyto nůžky musejí být předem vyzkoušené, že si s daným materiálem rychle poradí.

Bezpečnost

U bondage, stejně jako u všech BDSM praktik, je důležité mít dopředu jasně nastavená pravidla a limity a všichni zúčastnění se musejí dobře znát a navzájem si důvěřovat a v neposlední řadě si musejí být vědomi rizik, které dané praktiky přinášejí, a mít dostatek zkušeností, aby dokázali tato rizika minimalizovat. V případě, že se pro společné hrátky rozhodnou (například v rámci srazu nebo workshopu) lidé, kteří se navzájem neznají, je důležité věnovat rozhovoru o vzájemných limitech a hranicích skutečně velkou pozornost, aby nedošlo k nedorozumění, které může mít za následek vážný úraz nebo psychickou újmu. Bezpečnost u bondage můžeme shrnout do několika bodů:

 • stanovení hranic, limitů a stop
 • abstinence- alkohol a další návykové látky velmi ovlivňují u člověka schopnost vnímat realitu a správně se rozhodovat a špatný odhad situace může skončit doslova tragédií (viz ten ital s těma buchtama )
 • nikdy nenechávat znehybněnou osobu bez dozoru (častou fantazií u submisivních osob je dlouhodobé svázání, například v noci v lese, kdy je znehybněná osoba ponechána napospas vlastnímu osudu, ale kromě rizik ve formě nebezpečí ze strany nezúčastněných osob /myslivec/ hrozí velká rizika zdravotních komplikací- znehybněná osoba se může udusit vlastnímu zvratky, při mdlobách jí může zapadnout jazyk, může nastat problém s dýcháním, atak paniky, prochladnutí..)
 • vyhýbat se dlouhodobému znehybnění v jedné poloze- v rámci zachování zdravé cirkulace krve je nutné střídat pozice
 • vyhýbat se použití pomůcek omezujících možnost dýchání- latexové nebo kožené kukly patří mezi velmi populární doplňky při BDSM hrátkách, ale ve spojení s omezeným pohybem mohou vyvolat návaly paniky, v krajním případě dušení
 • vždy je nutné mít na dosah ruky pomůcky schopné člověka v případě akutního nebezpečí (zvracení, mdloby, infarkt...) okamžitě vysvobodit ( již zmiňované EMT nůžky, klíče od pout, kleště na přeštípnutí řetězu...)